Vergoedingen


Iedere Nederlander heeft verplicht een basisverzekering. U bent dan verzekerd voor zorg die medisch noodzakelijk is. Elk jaar verandert de inhoud van de basisverzekering, dat is dit jaar niet anders.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de behandeling fysiotherapie of manueel therapie. Wij raden u aan om dit na te kijken in uw verzekeringsvoorwaarden of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Goed verzekerd?


Wanneer wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering? Of moet u toch zelf betalen? 

Waarom is het verstandig om te kiezen voor een aanvullende verzekering voor fysiotherapie? 

Waar moet u op letten bij het afsluiten van een verzekering?

 

Wilt u zeker weten of u goed verzekerd bent voor fysiotherapie? Klik dan hier!

 

Via www.zorgkiezer.nlkunt u veel terug lezen over de vergoeding fysiotherapie.

Belangrijk weetje


De praktijk, BeweegExpertise.com heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars.Zorgverzekering 2021: de belangrijkste veranderingen


Dit zijn de belangrijkste veranderingen in uw zorgverzekering voor 2021. Uitbreiding van het basispakket 2021.

Op Prinsjesdag, 15 september 2020, maakte de regering haar plannen bekend voor het komende jaar. Hieronder vallen ook de wijzigingen in uw zorgverzekering en het basispakket. Het corona virus heeft ook hier impact gehad.

Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor 2021 op een rij.

De belangrijkste wijzigingen in uw basisverzekering voor 2021 zijn? 

  • toevoeging herstelzorg COVID-19
  • verhoging behandelingen fysiotherapie COPD

Herstelzorg COVID-19

Herstelzorg als gevolg van corona is tijdelijk opgenomen in het basispakket. Dit kan worden gebruikt voor fysiotherapie, ergotherapie en dieetadvies. U heeft hiervoor wel een verwijzing van de huisarts nodig en u bent verplicht deel te nemen aan onderzoek naar deze zorg. 

Vanaf 18 juli 2020 tot 1 augustus 2021 hebben patiënten met ernstige COVID-19 en ex-patienten, gedurende ten hoogste 6 maanden na de eerste behandeling recht op de volgende zorg:

  • 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie
  • 8 uur ergotherapie
  • 7 uur diëtetiek 

Verhoging behandelingen fysiotherapie COPD

De aanspraak op gesuperviseerde oefentherapie bij COPD voor patiënten in klasse B (gold-classificatie voor spirometrie) met een hoge ziektelast, wordt gelijk gesteld aan die voor patiënten in klasse C en D:

  • maximaal 70 behandelingen in het eerste jaar
  • maximaal 52 behandelingen per jaar in de daaropvolgende jaren.

Hoe zit het met uw premie 2021?

De overheid verwacht dat de gemiddelde basispremie stijgt met € 5,- per maand. Dit komt neer op een stijging van € 59,- per jaar. Dit is iets lager dan in eerste instantie verwacht werd. Slechts € 1,- van deze stijging is te wijten aan de corona crisis.

Let op: dit is de verwachting van de overheid. Het exacte bedraag dat u voor u zorgpremie moet betalen staat nog niet vast, omdat zorgverzekeraars de definitieve premie voor 2021 nog moeten bepalen. De premie maken ze uiterlijk 12 november kenbaar.

 

En het verplicht eigen risico voor 2021?

 

Het verplicht eigen risico is bevorderen tot en met 2021 en blijft daardoor € 385,-. Naast je verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €100,- tot € 500,- per jaar. U krijgt hierdoor vaak korting op u premie, informeer daarnaar bij u zorgverzekeraar. 


Wisselen van zorgverzekeraar? Houd de volgende data in de gaten!


Belangrijke data