Tarieven per 1 september 2023

Voor (verbijzonderde) fysiotherapeutische zorg als u niet meer aanvullend bent verzekerd


Onderstaande tarieven voor behandelingen gelden voor fysiotherapie behandelingen die niet in het verzekeringspakket zijn opgenomen.

In veel gevallen wordt fysiotherapie vergoed door de verzekeraar, maar dit verschilt per persoon en per soort verzekering. Informeer in ieder geval bij de zorgverzekeraar of je budget hebt voor fysiotherapie, en hoe hoog dat budget is.