GERIATRIE FYSIOTHERAPIE


De mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen en klachten ervaren. Ze komen hiervoor doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut. De Geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

De geriatrietherapie richt zich hoofdzakelijk op problemen die veroorzaakt worden door de ouderdom.

 

Het gaat niet alleen om ouderen, maar het kan ook gaan om patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom.

 

Deze fysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis van de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie gericht op het herwinnen van- en omgaan met het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Die informeert hij dan bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. 

"Geriatrie fysiotherapie het uiteindelijke doel is langer thuis blijven!"