COVID-19 revalidatie


BeweegExpertise biedt een behandeltraject specifiek ontwikkeld voor cliënten die na een besmetting met het coronavirus thuis in quarantaine hebben gezeten, uit het ziekenhuis of van de intensive care komen. Het coronavirus kan een grote impact hebben op jouw conditie en kracht. Ook klachten als kortademigheid en benauwdheid kunnen na het coronavirus nog lang aanhouden. Daarom is het van belang om na herstel van het virus snel te starten met de revalidatie, zodat jij jouw dagelijkse bezigheden weer kunt hervatten. Samen met een gespecialiseerde fysiotherapeut wordt een persoonlijk beweegprogramma opgestart afgestemd op jouw mogelijkheden en doelen.

Revalideren na corona


Bent u momenteel herstellende van COVID-19, dan is het voor u belangrijk dat u de juiste begeleiding krijg naar een zo'n optimaal mogelijk herstel.

 

Tijdens de revalidatie van COVID-19 bij de fysiotherapeut kan het ook nodig zijn om contact op te nemen met een diëtist.

Onze fysiotherapeuten zijn extra geschoold in de behandeling van patiënten die in aanraking zijn geweest met het COVID-19 virus. 

 

Hierdoor is de meeste optimale en beste behandeling mogelijk voor de de mogelijke gevolgen op korte en lange termijn.


"Opknappen ná corona"

Herstel duurt soms langer dan verwacht


Herstelzorg  COVID-19


U heeft voor de revalidatie na corona wel een verwijzing nodig van huisarts of specialist. Anders is het niet mogelijk om te revalideren van het corona virus.

Belangrijk om te weten!

Behandelingen vergoed uit de zorgverzekeraar? 

 

Herstelzorg als gevolg van corona is tijdelijk opgenomen in het basispakket. Dit kan worden gebruikt voor fysiotherapie, ergotherapie en dieetadvies.

U heeft hiervoor wel een verwijzing van de huisarts nodig. 


"EEN BELANGRIJKE VOORWAARDE IS DAT PATIËNTEN MEEWERKEN AAN ONDERZOEK NAAR HET EFFECT VAN DE HERSTELZORG."


Vanaf 18 juli 2020 tot 1 augustus 2021 hebben patiënten met ernstige COVID-19 en ex-patiënten, gedurende ten hoogste 6 maanden na de eerste behandeling recht op de volgende zorg:

  • 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie
  • 8 uur ergotherapie
  • 7 uur diëtetiek  

Wel geldt het eigen risico. "Opzoek naar een luisterend oor? "

C-Support nazorg COVID-19


Herstellen na COVID-19 gaat soms gepaard met klachten en beperkingen. 

COVID-19 heeft/kan een lange nasleep hebben. Ervaart u tijdens uw herstel veel klachten of beperkingen? C-Support informeert, adviseert en ondersteunt u in de nazorg na COVID-19.