COVID-19 revalidatie


BeweegExpertise.com biedt een behandeltraject specifiek ontwikkeld voor patiënten die na een besmetting met het coronavirus thuis in quarantaine hebben gezeten, uit het ziekenhuis of van de intensive care komen. Het coronavirus kan een grote impact hebben op jouw conditie en kracht. Ook klachten als kortademigheid en benauwdheid kunnen na het coronavirus nog lang aanhouden. Daarom is het van belang om na herstel van het virus snel te starten met de revalidatie, zodat jij jouw dagelijkse bezigheden weer kunt hervatten. Samen met een gespecialiseerde fysiotherapeut wordt een persoonlijk beweegprogramma opgestart, afgestemd op jouw mogelijkheden en doelen.

Revalideren na corona


Bent u momenteel herstellende van COVID-19, dan is het voor u belangrijk dat u de juiste begeleiding krijgt voor een zo optimaal mogelijk herstel.

 

Onze fysiotherapeuten zijn speciaal geschoold in de behandeling van patiënten die in aanraking zijn geweest met het COVID-19 virus. 

 

 


"Opknappen ná corona"

Herstel duurt soms langer dan verwacht


Herstelzorg  COVID-19


U heeft voor de revalidatie na corona wel een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Zonder deze verwijzing is het helaas niet mogelijk om te revalideren van het coronavirus met hulp van een van onze fysiotherapeuten.

Belangrijk om te weten!

Behandelingen vergoed vanuit de zorgverzekeraar? 

 

Herstelzorg als gevolg van corona is tijdelijk opgenomen in het basispakket. Dit kan worden aangewend voor fysiotherapie, ergotherapie en/of dieetadvies.

U heeft hiervoor ook wel weer een verwijzing van de huisarts nodig. 


"EEN BELANGRIJKE VOORWAARDE IS DAT PATIËNTEN MEEWERKEN AAN ONDERZOEK NAAR HET EFFECT VAN DE HERSTELZORG"


Vanaf 18 juli 2020 tot 1 augustus 2021 hebben patiënten met ernstige COVID-19 en ex-patiënten, gedurende ten hoogste 6 maanden na de eerste behandeling recht op de volgende zorg:

  • 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie
  • 8 uur ergotherapie
  • 7 uur diëtetiek  

Wel geldt het eigen risico. "Op zoek naar een luisterend oor?"

C-support nazorg COVID-19


Herstellen na COVID-19 gaat soms gepaard met klachten en/of beperkingen. 

COVID-19 kan een lange nasleep hebben. Ervaart u tijdens uw herstel veel klachten en/of beperkingen? C-support informeert, adviseert en ondersteunt u in de nazorg van COVID-19.