COVID-19


Herstellende van het coronavirus?


Bent u momenteel herstellende van COVID-19, dan is het voor u belangrijk dat u de juiste begeleiding krijg naar een zo'n optimaal mogelijk herstel.

Tijdens de revalidatie van COVID-19 bij de fysiotherapeut kan het ook nodig zijn om contact op te nemen met een diëtist.

Onze fysiotherapeuten zijn extra geschoold in de behandeling van patiënten die in aanraking zijn geweest met het COVID-19 virus. 

Hierdoor is de meeste optimale en beste behandeling mogelijk voor de de mogelijke gevolgen op korte en lange termijn.

Herstelzorg COVID-19


Belangrijk om te weten!

Behandelingen vergoed uit de zorgverzekeraar? 

 

Herstelzorg als gevolg van corona is tijdelijk opgenomen in het basispakket. Dit kan worden gebruikt voor fysiotherapie, ergotherapie en dieetadvies.

U heeft hiervoor wel een verwijzing van de huisarts nodig. 


"Een belangrijke voorwaarde is dat patiënten meewerken aan onderzoek naar het effect van de herstelzorg."


Vanaf 18 juli 2020 tot 1 augustus 2021 hebben patiënten met ernstige COVID-19 en ex-patiënten,gedurende ten hoogste 6 maanden na de eerste behandeling recht op de volgende zorg:

  • 50 behandelingen fysiotherapie of oefentherapie
  • 8 uur ergotherapie
  • 7 uur diëtetiek  

Wel geldt het eigen risico.