KINDERFYSIOTHERAPIE


Kinderen leren spelenderwijs hun zintuigen en motoriek ontwikkelen. Meestal gaat dit goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houding- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijk zo optimaal mogelijk verder te leren.

 

Al deze kinderen hebben baat bij een behandeling van een kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. 

 

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten met als doel dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol.


Welke hulpvragen worden o.a. gezien bij de kinderfysiotherapeut:

BABY'S

 • Passiviteit
 • Motorische onrust
 • Asymmetrie
 • Houdingsvoorkeuren/ afplatting schedeltje
 • Eenzijdige of afwijkende bewegingspatronen, niet komen tot houdingswisselingen
 • Chronische aandoeningen luchtwegen
 • Veelvuldig huilen
 • Zintuiglijke prikkelverwerking

PEUTER/KLEUTER/SCHOOLKIND

 • Bewegingsangst/moeite met klimmen en klauteren
 • Veelvuldig vallen, evenwicht en balans problemen/niet komen tot fietsen
 • Houterig bewegingspatroon
 • Moeite met zwemles
 • Niet meekunnen met de gymles
 • Schrijfproblematiek
 • Slechte of slappe lichaamshouding
 • Motorische onrust
 • Zintuiglijke prikkelverwerking hulpvragen
 • Overgewicht

TIENER

 • Houding/Scoliose
 • Afwijkend loop- en ren patroon
 • Hyperventilatie
 • SOLK klachten
 • Sport blessures