bandageren/taping


Bij een spierverrekking/scheuring of als je door je enkel bent gegaan, is het vaak belangrijk om zo snel mogelijk over te gaan tot immobilisatie. Dit om het herstel te bespoedigen. Een zwelling na een enkeldistorsie zorgt al snel voor 2 weken langer herstel en is dus niet altijd noodzakelijk. Bandage- en tapemateriaal hebben we standaard op voorraad en we kunnen dus snel handelen na een trauma.