Weer op de been na een hernia-operatie

Extra aandacht voor uw houding

Uw hernia-operatie is achter de rug en natuurlijk wilt u het dagelijkse leven weer snel oppakken. Het kost echter tijd om volledig van de ingreep te herstellen. Uw lichamelijke conditie, leeftijd en eventuele eerdere operaties zijn uiteraard van invloed op uw herstel. Het is zeker belangrijk om, vooral in de eerste zes weken, te letten op uw houding en de bewegingen die u maakt. 

 

In deze blog leest u waar u extra op moet letten bij hele gewone dingen zoals zitten, tillen, het huishouden doen of autorijden. Veel aanwijzingen zijn erg logisch, maar juist daarom vergeet u ze ook gemakkelijk terwijl ze zo belangrijk zijn voor een goed herstel.

 

Aarzel zeker niet uw behandelend fysiotherapeut om uitleg te vragen. De eventuele aanwijzingen kunnen meer worden toegespitst op uw persoonlijke situatie.

Algemene adviezen


  • In uw herstelperiode is het belangrijker dan ooit om de signalen van uw lichaam serieus te nemen. In de eerste vier tot zes weken is pijn in uw rug een goede graadmeter voor wat u wel en niet kunt en wanneer u te veel van uw lichaam vraagt.
  • Neem de eerste vier tot zes weken regelmatig rust door te gaan liggen. Wissel activiteiten zoals lopen, staan en zitten af.
  • Voer uw algemene conditie stapsgewijs op door te wandelen of te fietsen op een hometrainer. Na vier tot zes weken kunt u ook buiten een stukje gaan fietsen. Korte afstanden kunt u het beste lopend afleggen.

Het belang van bewegen


Wat kunt u doen voor een goed herstel in de eerste weken na uw hernia-operatie? Het belang van bewegen na een hernia-operatie is groot; wanneer u te weinig beweegt kan dit het revalidatietraject zelfs vertragen.

 

Regelmatige lichaamsbeweging draagt op allerlei manieren bij aan uw gezondheid. Voldoende lichaamsbeweging verhoogt uw kwaliteit van leven, want als u soepel kunt bewegen, voelt u zich beter!


Adviezen tillen


Til geen dingen op voordat u met uw fysiotherapeut de juiste techniek heeft doorgenomen. Zeker nu komt het aan op verstandig tillen. In de eerste vier tot zes weken kunt u alleen lichte voorwerpen tillen, waarbij u er vooral goed op moet letten dat u het voorwerp zeer dicht tegen uw lichaam houdt.

 

Algemene aandachtspunten bij bukken en tillen:

  • Til rustig
  • Til de last zo dicht mogelijk tegen het lichaam
  • Til niet boven schouderhoogte
  • Vermijd een maximaal voorovergebogen houding van de romp
  • Vermijd draaien en zijwaarts buigen van de romp
  • Til met twee handen

Huishouden


De eerste vier tot zes weken bent u nog niet in staat om huishoudelijke activiteiten uit te voeren. Stofzuigen, bedden verschonen, dweilen, ramen lappen, laat het alstublieft aan anderen over.

Na de herstelperiode kunt u weer rustig beginnen met lichte huishoudelijke taken, maar met aandacht voor houding en bewegingen. Van uw fysiotherapeut leert u de juiste technieken om uw rug op een juiste manier te belasten.